top of page

Jeugd - Ouderraad:

DOEL :


De ouderraad dient de belangen van zowel de jeugdspelers als de ouders te behartigen:
- Eventuele klachten en opmerkingen door de ouders / spelers melden aan de TVJO of jeugdvoorzitter.
- Fungeren als klankbord tussen alle belanghebbende partijen.
- Te allen tijde het jeugdbeleidsplan (missie + visie) toetsen aan de werkelijkheid.
- De ouders stimuleren om zich actief in te laten met de jeugdwerking (helpen bij activiteiten van de club).

 

VOORZITTER:


Deze persoon dient de vergadering voor te zitten en in goede banen te leiden. Bij aanvang van de vergadering worden de onderwerpen opgesomd (op voorhand op papier zetten) en deze worden per punt besproken (max. 10 min per punt). Voorzitter geeft de onderwerpen die besproken worden op de vergadering door aan de TVJO of het jeugdbestuur. Laatstgenoemde neemt vervolgens een stelling in of neemt een beslissing. Deze zal door de voorzitter op de volgende vergadering worden medegedeeld aan de ouderraad. Individuele belangen worden niet behandeld of voorgedragen door de voorzitter.
 

WERKING:

De ouderraad wordt samengesteld door minstens één vertegenwoordiger van elke ploeg (U6 -> U21)
Voorzitter of voorzitster noteert alles wat er gezegd wordt op de vergadering en noteert ook de namen van de aanwezigen De raad komt samen om de 8 weken. De leden van de ouderraad onderhouden de voeling met alle andere ouders, zodat men kort op de bal kan spelen bij problemen.

Contact: ouderraad.kfcva@telenet.be

spon_aes_edited.jpg
spon_spar.JPG
bottom of page