top of page

Jeugd - Visie:

OPLEIDING IS BELANGRIJKER DAN HET RESULTAAT VAN DE WEDSTRIJD

INDIVIDUELE ONTWIKKELING VAN DE JEUGDSPELER STAAT CENTRAAL

STAP VOOR STAP TOEWERKEN NAAR HET EINDRESULTAAT

FUN EN BELEVING OP DE TRAININGEN

Iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden d.m.v. een sportieve en sociale opleiding en dit op het niveau van onze spelers (gewestelijk niveau). Trainers gebruiken het jaarplan het ganse jaar door. Het opleiden van onze jeugdspelers moet niet alleen op een pedagogische manier gebeuren, het is ook belangrijk dat iedere speler een leuke tijd beleeft tijdens de trainingen en de wedstrijden.
 

OM DIT TE REALISEREN VINDEN WIJ HET VOLGENDE BELANGRIJK:
De jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het wedstrijdresultaat is van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de jeugdspeler. VOETBALTECHNISCHE OPLEIDING PRIMEERT. De wil om te winnen moet er wel zijn.

 

Aanmoediging en positieve coaching naar de spelers toe door onze trainers
Trainers moeten voor veel variatie zorgen op de training.
Iedere speler moet minstens 50% spelen bij de wedstrijden.
Trainers moeten ook de spelers stimuleren om te komen trainen.
    Wie 1x niet komt trainen, speelt de eerste 30 min. van de wedstrijd niet.
    Wie 2x afwezig is, is niet geselecteerd voor de wedstrijd op zaterdag.

 

Daar we onze spelers de kans willen geven zich te ontwikkelen, moeten ze in de onderbouw en middenbouw (2/2 - 3/3 - 5/5 - 8/8) op verschillende posities ervaring opdoen. Vanaf de bovenbouw kunnen we de spelers min of meer een vaste positie aanleren en hen technische en tactische vaardigheden bijbrengen. Veel aandacht gaat ook naar de speler zelf (zijn sterke punten versterken en bijwerken van zijn mindere punten).

Wij vinden het ook belangrijk dat onze maatschappelijke waarden door iedereen die de club een warm hart toedraagt, worden toegepast:

RESPECT :

- voor trainers, tegenstander, scheidsrechter, supporters, bestuur en afgevaardigden
- voor de accommodatie
- voor jezelf = lichaamsverzorging / voeding

 

DISCIPLINE :

- op tijd komen bij trainingen / wedstrijden
- hand geven aan iedereen

 

VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN :

- zorg dragen voor je spullen
- trainer verwittigen bij om het even welk probleem.

 

WAT VERWACHTEN WE VAN EEN TRAINER ?
 

Een trainer is niet enkel iemand die alleen maar oefeningen geeft, maar voor ons moet hij ook over de volgende kwaliteiten beschikken:
 

ANIMATOR :

- bij onze kleinsten is speelsheid een belangrijke factor
 

UITSTRALING :

- moet beschikken over een sterke uitstraling t.o.v. de speler, ouders / collega’s en beschikken over een sterke discipline
 

BAGAGE :

- ervaring gewenst (+ eventueel diploma) als trainer of voetballer. Spelers laten spelen in de speelsystemen volgens de principes van de KBVB / Voetbal Vlaanderen
 

ERVARING :

- een demonstratie kunnen geven van de oefeningen die moeten uitgevoerd worden …

spon_aes_edited.jpg
spon_spar.JPG
bottom of page